We zeilen allemaal in dezelfde wind en voelen allemaal dezelfde stormen. Als jij weet hoe je de zeilen moet zetten, zal jij je doel bereiken.

Consultancy

“Hoe creëer ik een organisatie waar iedereen bewust enkel focust op de eigen uitdagingen, ,
waarin iedereen assertief communiceert en waarin iedereen met de neus in dezelfde richting streeft naar maximale groei?”

 • Charper levert een onmiddellijk toepasbare strategie waarin de doelstellingen niet slechts worden vastgelegd, maar actief worden geïntegreerd in de kern van de organisatie. Ons doel is om niet enkel leidinggevenden te begeleiden bij het vertalen van doelen naar concrete acties op alle niveaus, maar om alle medewerkers efficiënter te laten omgaan met de dagelijkse uitdagingen, waardoor een waardevolle impact ontstaat. Bij Charper gaan consultancy-opdrachten verder dan alleen het opleveren van rapporten.

 • Charper onderscheidt zich door doelstellingen niet simpelweg op te leggen, maar ze te laten ‘dragen’ door de basis van de organisatie. Deze aanpak vergroot niet alleen de betrokkenheid, maar stimuleert ook een exponentiële groei in zelf-motivatie. Het resultaat is een levendige groeicultuur waarin de organisatie flexibel reageert op alle uitdagingen en deze omzet in positieve actie en tastbare resultaten.

 • Kies voor Charper en ervaar consultancy op een hoger niveau. Onze benadering gaat verder dan een standaard dagprijs; we bieden een diepgaande transformatie die de waarde van elke consultatie maximaliseert, tot ver na onze samenwerking.

Trainingen & Workshops

“Hoe creëer ik een organisatie waarin duidelijkheid, efficiëntie, begrip, loyaliteit, resultaten, tijdswinst en groei vergroot worden?”

I. Heeft (ver)oordelen ook voordelen?

 • Meningen over ons, meningen die wij hebben over anderen. Ze zijn niet enkel totaal irrelevant, ze kosten ook enorm veel tijd. Tijd die we binnen een organisatie zouden kunnen en moeten gebruiken om onszelf en de organisatie in een perfecte win-win effciciënt dichter bij het doel te brengen.
 • Deze workshop rengt medewerkers tot een eenvoudig, hoger bewustzijn, waardoor tijdverlies vermindert en veel frustraties efficiënt worden vermeden.
 • Deze workshop maakt teams zelf-coachend op dit vlak.
 • Als workshop van 1 x ½ dag

II. “Constant op de toppen van je tenen lopen, is niet alleen schadelijk voor je voeten”

 • Onduidelijke communicatie, onterecht voorzichtige feedback, onvolledige instructies of vage omschrijvingen, het niet durven duiden van vergissingen of fouten, allemaal leiden ze tot misverstanden in een organisatie. Assertieve communicatie daarentegen vergroot de duidelijkheid, de efficiëntie, het begrip, de loyauteit, de resultaten, tijdswinst en groei binnen een organisatie, die deze communicatievorm weet te implementeren.
 • Als workshop van
  – 2 x ½ dag of
  – 1 x 1 dag

III. Je bent maar één inzicht verwijderd van een Gelukkiger Leven

 • Als je (nog) niet staat in het leven waar je feitelijk al wilde staan, wil je misschien wel weten hoe dat komt? Krijg via deze workshop inzicht in het proces dat leidt naar resultaten en leer je dus ook welke elementen jij kan beïnvloeden om tot jouw feitelijke doelen te komen. Je krijgt alle elementen om dadelijk aan de slag te gaan.
 • Als workshop of training
  – 2 x 1 dag (1 theorie, 1 opvolging) of
  – 1 dag (enkel theorie)

Keynotes

De Charper Business en Charper Insights Keynotes raken op een onderhoudende en humoristische manier thema’s aan die een inkijk geven in de zaken die ons in onze intermenselijke relaties “triggeren”, waarop we onbewust en automatisch reageren, die we een eigen leven laten leiden in onze gedachten. 

Ontdek welke schatten aan inzichten en oplossingen voor jou en jouw organisatie tot nu verborgen bleven en die leiden naar een bewuster en gelukkiger leven met Charper als gids.

I. Een leider die voorop loopt en die niet gevolgd wordt, noemt men gewoon een wandelaar

In de arena van leiderschap is het niet voldoende om simpelweg voorop te lopen; ware leiders onderscheiden zich door het vermogen om een krachtige stroom van volgers te inspireren.

Als visionaire leider en ondernemer sta je onwankelbaar achter de pijlers van groei en voortdurende aanpassing. Maar hoe creëer je een werkelijke cultuur van algehele groei binnen je organisatie, zelfs onder degenen die de voorkeur geven aan zekerheid, veiligheid en stabiliteit? En, nog uitdagender, hoe motiveer je hen om deze groeicultuur onderling te omarmen en uit te dragen? Ontdek de sleutels tot het ontsteken en verspreiden van een gedreven groeimindset in elk aspect van jouw organisatie.

II. Heeft (ver)oordelen ook voordelen en is kiezen in alle gevallen ook een beetje verliezen?

Wat denken mensen van ons, wat verwachten ze van ons, hoe kijken ze naar wat wij doen, wat we zeggen? Zaken die de meesten van ons bezig houden en die in meer dan één geval leiden tot frustraties, om allerlei redenen.
We worden in het dagdagelijkse leven ook continu geconfronteerd met situaties, omstandigheden en gebeurtenissen die onmiddellijk solliciteren naar onze eigen persoonlijke mening. Wat voelen we daarbij? Waarom? En als we geen mening hebben, wat dan?

Deze krachtige keynote daagt de deelnemers uit om eens anders naar deze oordelen te kijken. Want oordelen moet, om te weten wat we willen, maar vanaf wanneer brengt een oordeel negativiteit in ons leven?

Ervaar tijdens deze Keynote hoe jouw inzichten rond oordelen verruimen, hoe je wordt uitgenodigd om jouw re-actief leven te transformeren naar pro-actief leven. Hoe je een Gelukkiger Leven niet meer laat afhangen van externe factoren, andere mensen, zaken die je in je leven nodig hebt om gelukkig te worden.
Deze Keynote geeft jou eenvoudige tools om het heft van jouw Geluk zélf in handen te nemen … en op jezelf kan je rekenen, als enige, altijd!